logo B.C. Nieuwerkerken
Nuttige info

Documenten bibliotheek

Medisch attest

Elke sporter die start bij Basketbal Vlaanderen zal voor de eerste deelname aan een resultaat gebonden wedstrijd een medische keuring ondergaan bij een arts.


Het attest geldt dan – behoudens de arts anders beslist – tot 30 juni van het jaar waarin de sporter de leeftijd van 14 jaar bereikt. Op de leeftijd van 14 jaar en 18 jaar – en daarna om de vier jaar, zal de sporter zich opnieuw laten keuren door een arts.

Ongevalsaangifte

Wat bij een sportongeval?
Bij een ongeval moet er een ongevalsaangifte gedaan worden.


Download de ongevalsaangifte voor je naar spoed of de behandelend arts gaat.

De behandelende arts of spoedarts zal het geneeskundig getuigschrift invullen.

Clubregels - Gedragscode

Om onze club zo goed mogelijk te laten functioneren, in lijn met onze missie en visie, worden er afspraken gemaakt. Wij vragen iedereen zich hieraan te houden. 

De leidraad voor onze afspraken zijn onze waarden van respect en sportiviteiten. We hechten ook veel belang aan communicatie en samenwerking door alle betrokkenen.


De belangrijkste afspraken die we met spelers en ouders willen maken, hebben we opgesomd.

Privacy verklaring

B.C. Nieuwerkerken hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Media

Tijdens allerlei activiteiten kunnen er van de spelers, trainers en vrijwilligers foto’s of filmpjes worden gemaakt.

Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op

  • de website ofsociale media
  • een nieuwsbrief of een verslag
  • informatiebrochures.


Uiteraard willen we hier zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben we je akkoord nodig.

Digitaal Wedstrijd Formulier

Via onderstaande link kan je meer informatie vinden over het Digitale WedstrijdFormulier.


  • vragen op het DWF
  • reeks tutorials (handleidingen) via Youtube-filmpjes
  • mogelijkheid om het DWF te testen in een demoversie!

Lid worden

Wil jij lid worden van B.C. Nieuwerkerken? 

Vul het formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen. 


Het lidmaatschap van B.C. Nieuwerkerken is een jaarverplichting die je als lid aangaat en die loopt vanaf het moment dat je lid wordt tot einde van het basketbalseizoen van het jaar dat je wilt opzeggen.


Starten met basketten kan bij ons al vanaf 5 jaar.